FLORIDA SHERIFF'S EXPLORER ASSOCIATION

FIREARMS

Click the below button to download the semi-automatic firearms rules for the Florida Sheriff's Explorer Association Competition.  (UPDATED 2020)

Click the below button to download the semi-auto firearms Affidavit & scoring card for Sheriff's Explorer Association Competition. 

fsea_2k18_1a (004).png

2021 FLORIDA SHERIFF'S EXPLORERS ASSOCIATION | FSEA All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon